Fastighetsbolaget Castellum går nu formellt vidare med budet på norska Entra.