Riksbanken har länge flaggat för räntehöjningar – men nu vänder vinden och en sänkning kan inte uteslutas. Det menar Danske Banks strateg Maria Landeborn som pekar ut börsen och bostadsmarknaden som tydliga vinnare på utvecklingen.