Transtema, verksamt inom kommunikationsinfrastrukturtjänster, redovisar en nettoomsättning på 177 miljoner kronor för det första kvartalet (106).