Under 2017 minskade svenskarnas köttkonsumtion mer än den gjort sedan år 1990. Samtidigt ökar svensk köttproduktion, enligt Jordbruksverkets siffror.