Neola Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets största ägare ANMIRO AB ytterligare stärkt sin ägarposition genom förvärv av 1 003 221 aktier från Abraxas Holding AB. ANMIRO kontrollerar därmed 18,44% procent av aktierna i Neola Medical.