Elos Medtechs största ägare, EM Intressenter, har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i medicinteknikbolaget.