Forskningsbolaget Synact Pharma redovisar ett redovisar ett resultat efter skatt på -24,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-13,1).