Det säsongsrensade underskottet i den amerikanska bytesbalansen uppgick till 291,4 miljarder dollar under det fjärde kvartalet 2021.