De amerikanska lagren av råolja sjönk 10,8 miljoner fat under förra veckan enligt siffror från USA:s energidepartement. Analytikerna hade räknat med en nedgång om 4 miljoner fat. Oljepriset stiger efter statistiksläppet.