Medicinteknikbolaget Ortivus redovisar ett resultat efter skatt på -3,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-2,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:13 kronor (-0:07).