Logistikkedjorna och tillgången på komponenter fortsätter att snabbt förbättras efter kaoset under pandemin, visar en undersökning. Samtidigt planerar hälften av Sveriges stora industribolag att lägga mer av sin produktion närmare Sverige, för att minska sin sårbarhet.