USA, Kina och EU tävlar om övertaget i framtidens gröna ekonomi.