Markits inköpschefsindex för Storbritanniens industrisektor sjönk till 48,9 i november, jämfört med 49,6 föregående…