Storbritanniens konsumentpriser sjönk 0,5 procent i januari jämfört med föregående månad. Inflationstakten uppmättes till 3,0 procent, enligt den brittiska statistiska centralbyrån.