Det stormar rejält i Östersjöstiftelsen, en av landets tyngsta forskningsfinansiärer som förvaltar 8 miljarder kronor.