Dan Lucas: Beskeden om hur börsföretagen ska göra med sina utdelningar dröjer.