Swedbank Robur Fonder har minskat sitt innehav i investmentbolaget Kinnevik till 4,9 procent, enligt ett flaggningsmeddelande från Finansinspektionen.