De båda storbankerna SEB och Swedbank är överens om att bostadspriserna ska fortsätta falla. Åsikterna om när Riksbanken ska sluta med sina räntehöjningar går däremot isär – Swedbank spår att höjningarna fortsätter till sommaren medan SEB tror att Riksbanken nöjer sig med en dubbelhöjning i februari.