Handelsbankens ekonomer sänker BNP-prognosen för i år och nästa år och tror att Riksbanken höjer styrräntan mer än vad man tidigare såg i korten. ”Kronfallet driver upp inflationen till rekordnivåer – och gröper ur svenskarnas köpkraft”, skriver bankens ekonomer i en färsk rapport.