Profilgruppens storägare Bengt Stillström föreslår att Klaus Wiemers entledigas från sitt uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot i Profilgruppen.