Stora Enso sparkar vd:n Annica Bresky, som får gå på dagen. Bolaget, som kontrolleras av familjen Wallenberg och finska statens ägarbolag Solidium, har utsett finländaren Hans Sohlström till ny vd. Bytet sker mitt under en sedan några månader pågående omstrukturering av bolaget – och ordföranden finns inte till hands för kommentarer.