Striden om en stor solcellspark norr om Helsingborg har nu avgjorts. Det danska företaget European Energy som ville bygga parken får nobben av Mark- och miljööverdomstolen.