Federal Reserve och en rad andra centralbanker går till gemensam offensiv för att möta Corona-krisen.