Antalet coronafall har ökat explosionsartat i staten New York, vilket fått guvernören att beordra sjukhusen att öka sin kapacitet med 50…