Stockwik Förvaltning redovisar ett ebitda-resultat på 22,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (22,6).