Stockwik Förvaltning redovisar en nettoomsättning på 125 miljoner kronor (34,0) för det fjärde kvartalet 2019.