Stockholmsbörsen inledde fredagens handel med en uppgång i nivå med de större börserna på kontinenten. Bäst gick cykliska råvaru- och verkstadsbolag, medan Getinge intog jumbopositionen. Svenska inflationsdata kom in lägre än väntat, vilket åtföljdes av en försvagning av kronan.