Efter en öppning på 0,3 procent upp ökar Stockholmsbörsen till att ligga på plus 0,7 procent vid 11-tiden.