Förhoppningarna kring det snart klubbade stimulanspaketet fick Wall Street att fortsätta klättra uppåt.