Kinas inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 52,7 i mars jämfört med 52,5 i februari.