Transplantationsbolaget Glycorex, noterat på NGM, redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar på 2,1 miljoner kronor (0,7) för det första kvartalet 2018. Nettoresultatet blev 1,9 miljoner (0,1).