Opec väntas vilja förlänga – och eventuellt även utöka – produktionsbegränsningarna på olja för att hålla priserna uppe…