Colabitoils intäkter steg till 140 miljoner kronor i det tredje kvartalet (130).