Omständigheterna är extraordinära, konstaterar Stefan Ingves efter att ha lämnat sitt sista räntebesked som chef för Riksbanken. Det blev en höjning med 0,75 procentenheter, och signaler om stor osäkerhet framöver. ”Låter man inflationen vara kvar på en hög nivå får vi långvariga problem och då är det bättre att hantera det här”, säger Stefan Ingves.