PERUGIA. Italien är det bästa exemplet på Europas storhet och problem. Allt reas ut till amerikaner, och med en extrem statsskuld ställs åter hoppet till den Europeiska centralbanken. Men hushållen sparar och bygger upp egna förmögenheter.