Fjärde kvartalet 2022 sjönk statens inkomster från husköparnas skatter med 900 miljoner kronor och minskningen ser ut att fortsätta.