Installationsbolaget Bravida redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2019 på 424 miljoner kronor (436).