Under 2019 ökade det totala marknadsvärdet på svenska privatpersoners aktieinnehav med 222 miljarder och under 2010-talet nästan…