Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 610 miljoner kronor (525) i det fjärde kvartalet 2017 (1.306).