Verkstadsbolaget Trelleborg rapporterar ett rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader, om 1.006 miljoner kronor i det fjärde…