Stockholmsbörsen faller tillbaka på tisdagen och vid 13-tiden backar det breda OMXSPI-index 0,5 procent medan storbolagsindexet OMXS30 tappar 0,6 procent. Mätteknikbolaget Hexagon och telekombolaget Ericsson hör till de största förlorarna. Sandvikavknoppningen Alleima och strålterapiteknikbolaget Elekta går mot strömmen.