Byggbolaget redovisar en hög orderingång och höjer utdelningen. Det framgår av bokslutskommunikén. Orderingången blev 12.060 miljoner kronor mot väntade 10.432 miljoner kronor. Utdelningen höjs till 4 kronor per aktie, väntat var 3,74 kronor.