Så kan användandet av återvinningsbart, klimatneutralt stål inom infrastrukturkonstruktion leda till långsiktig hållbarhet.