Högt besökstryck på Mötesplats Mariatorget: ”Det hänger definitivt ihop inflationen.”