Myndighet spår stora förändringar • Fler får räkna med färre utdelningsdagar.