Skogsbolaget Holmen levererar en kvartalsrapport i linje med förväntningarna. Vd Henrik Sjölund uppger att bolaget nu ska se över värderingen av skogstillgångarna.