SSM förvärvar samtliga aktier i hälftenägda JV-bolaget Studentbacken, som SSM drivit med Student Hill sedan 2013.