Reparationen av masugnen i Oxelösund går enligt plan och kostnadsuppskattningen på 150 miljoner kronor för reparation, underabsorption och minskade leveranser är oförändrad.