Investmentbolaget Vostok New Ventures substansvärde uppgick till 7:57 dollar per aktie vid utgången av det första kvartalet, jämfört med 10:37 dollar vid senaste årsskiftet. Substansvärdesminskningen beror huvudsakligen på split- och inlösenförfarandet, skriver bolaget i sin delårsrapport.