Speqtas styrelse föreslår inför årsstämman en utdelning för 2022 på 6:83 kronor per aktie.